Vi ser till att ni syns och får den funktionella och effektiva mötesyta ni behöver, oavsett om det gäller en mässmonter, produktlansering, fast installation eller ett event. Våra erfarna designers tar fram förslag, ritningar och kommunikationslösningar med hänsyn till behov, funktionalitet, uttryck och flöden.


Infuse tar fram design, producerar ingredienserna, sköter logistiken, monterar, demonterar samt genomför mässan/eventet oavsett var i världen det sker. Vi lagerför även våra kunders utställningsmateriel.


 • Design och grafisk produktion
 • Animeringar och filmproduktion
 • Projekt och produktionsplanering
 • Produktion inkl. printproduktion
 • Montering, demontering
 • Logistik och lager
 • Uthyrning av montersystem, möbler och AV-teknik

Vi ser till att ni syns och får den funktionella och effektiva mötesyta ni behöver, oavsett om det gäller en mässmonter, produktlansering, fast installation eller ett event. Våra erfarna designers tar fram förslag, ritningar och kommunikationslösningar med hänsyn till behov, funktionalitet, uttryck och flöden.


Infuse tar fram design, producerar ingredienserna, sköter logistiken, monterar, demonterar samt genomför mässan/eventet oavsett var i världen det sker. Vi lagerför även våra kunders utställningsmateriel.


 • Design och grafisk produktion
 • Animeringar och filmproduktion
 • Projekt och produktionsplanering
 • Produktion inkl. printproduktion
 • Montering, demontering
 • Logistik och lager
 • Uthyrning av montersystem, möbler och AV-teknik